Komunikat o stosowaniu plików cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.cushmanwakefield.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz Polityką Plików Cookies.


Współczesne niewolnictwo i handel ludźmi

Cushman & Wakefield prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Jesteśmy jedną z największych firm świadczących usługi na rynku nieruchomości w Polsce. Zatrudniamy ponad 340 osób w 8 biurach na terenie kraju. Obsługujemy klientów z sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje typu not-for-profit w Polsce i na całym świecie.

W firmie Cushman & Wakefield obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla niewolnictwa i handlu ludźmi oraz zakaz pracy przymusowej w każdej postaci. Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania i promowania podstawowych praw człowieka. Decyzje o podjęciu pracy powinny być zawsze dobrowolne, toteż nie zezwala się na organizowanie prac przymusowych lub wykonywanych przez osadzonych ani na stosowanie kar fizycznych lub gróźb przemocy, czy innych form znęcania się fizycznego, seksualnego, psychicznego lub słownego, jako sposobu utrzymania dyscypliny lub kontroli.

Ponadto obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących minimalnego wieku dopuszczenia do pracy oraz zakaz wykonywania przez dzieci prac narażających je na nadmierne ryzyko fizyczne, które mogłoby negatywnie wpłynąć na ich rozwój fizyczny, umysłowy lub emocjonalny bądź kolidować z obowiązkami szkolnymi.

Zważywszy na charakter prowadzonej działalności gospodarczej źródłem ryzyka dla firmy Cushman & Wakefield może być łańcuch dostaw związany z pozyskiwaniem usług na potrzeby Cushman & Wakefield lub świadczeniem usług na rzecz klientów. Nasi dostawcy prowadzą działalność w różnych branżach, m.in. w sektorze budownictwa, zarządzania obiektami, finansowym, technologicznym, transportowym i dostaw mediów. Współpracujemy także z innymi specjalistami, doradcami, konsultantami i kontrahentami.  

W obszarach działalności, w których naszym zdaniem istnieje większe ryzyko wystąpienia przypadków współczesnego niewolnictwa, wprowadziliśmy szereg rozwiązań służących jego zminimalizowaniu, w tym m.in. 

  • postanowienia umowne w umowach z dostawcami zobowiązujące ich do przestrzegania naszych standardów,
  • weryfikacje dostawców pod kątem niepokojących okoliczności (tzw. czerwonych flag) wskazujących na możliwość wystąpienia współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi,
  • wyraźne lub dorozumiane zobowiązanie dostawców do zgłaszania przypadków wszelkich naruszeń.

Dotychczas nie stwierdziliśmy w naszej firmie i łańcuchu dostaw żadnych przypadków niewolnictwa czy handlu ludźmi. Pracownicy, klienci i osoby trzecie mogą jednak skorzystać z zewnętrznej infolinii w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi w naszej firmie lub łańcuchu dostaw.

Po otrzymaniu zgłoszenia podejmiemy natychmiastowe i zdecydowane działania, które mogą polegać na współdziałaniu z dostawcami w celu usunięcia nieprawidłowości, a także niezwłocznym rozwiązaniu umów i zgłoszeniu naruszenia do organów ścigania lub innych.  

Organizujemy regularne szkolenia oraz przypominamy naszym pracownikom (i dostawcom w stosownych przypadkach) o obowiązkach wynikających z naszego Kodeksu Etyki Biznesowej, zasad i procedur prawnych. Poprosiliśmy Dyrektora ds. Ryzyka i Przestrzegania Wymogów Regulacyjnych o opracowanie wspólnie z innymi osobami w naszej firmie strategii i planu szkoleń w zakresie współczesnego niewolnictwa.

Osobą odpowiedzialną za powyższy program jest Kinga Bloch, Dyrektor do Spraw Personalnych. Kierownictwo firmy Cushman & Wakefield powierzyło działowi do Spraw Personalnych zadanie monitorowania przestrzegania naszych polityk w tym zakresie. Dyrektor do Spraw Personalnych jest zobowiązany do regularnego informowania kierownictwa o przestrzeganiu przepisów w tym zakresie.

Niniejsze oświadczenie złożone jest w imieniu podmiotów Cushman & Wakefield w Polsce w sprawie niewolnictwa i handlu ludźmi. Oświadczenie podpisane w imieniu firmy Cushman & Wakefield w Polsce podlega corocznej weryfikacji.


Kinga Bloch
Dyrektor do Spraw Personalnych