Komunikat o stosowaniu plików cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania witryny www.cushmanwakefield.pl, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim komputerze zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz Polityką Plików Cookies.


Zarządzanie relacjami z klientami

Dział zarządzania relacjami z klientami zatrudniający wysoko wykwalifikowanych pracowników jest niezbędnym ogniwem między aktywną strategią a jej skuteczną realizacją. Opiekun klienta w firmie Cushman & Wakefield koordynuje zadania wykonywane przez pracowników w poszczególnych regionach i działach. Nadzoruje proces opracowywania strategii dla nieruchomości na podstawie informacji o portfelu i danych operacyjnych, a także jej realizację przez zawierane transakcje, zarządzanie projektem i eksploatację obiektów. Ponadto dział zarządzania relacjami z klientami firmy Cushman & Wakefield świadczy zintegrowane usługi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w zakresie technologii, najlepszych praktyk oraz zarządzania, w tym zarządzania efektywnością.

Dział zarządzania relacjami z klientami świadczy usługi na rzecz właścicieli i najemców pragnących podejmować właściwe decyzje dotyczące nieruchomości oraz zwiększać efektywność na każdym etapie funkcjonowania nieruchomości. Oferujemy między innymi:

Optymalizację portfela nieruchomości

Analizujemy dane dotyczące Państwa nieruchomości we wszystkich lokalizacjach oraz przedstawiamy optymalną strategię lokalizacyjną i mocne argumenty biznesowe za wprowadzeniem zmian.

Zawsze wysoki poziom świadczonych usług

Dział zarządzania relacjami z klientami nadzoruje świadczenie usług na każdym etapie funkcjonowania nieruchomości, od zarządzania danymi dotyczącymi portfela nieruchomości i planowania strategicznego, po zarządzanie transakcjami i przekazanie powierzchni w terminie i zgodnie z planowanym budżetem w ramach usług zarządzania projektami. Nasi specjaliści z działu zarządzania nieruchomościami zapewniają najemcy najbardziej efektywne i bezpieczne warunki pracy.

Przekształcenia

Opracowujemy modele przekształceń dla organizacji zajmujących się nieruchomościami przedsiębiorstw i świadczących usługi dotyczące nieruchomości. Przygotowujemy plany działań niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Dążenie do doskonałości

Dział zarządzania relacjami z klientami pomaga określić najlepsze praktyki, procesy ciągłej optymalizacji i zarządzania a także kluczowe wskaźniki efektywności pozwalające monitorować i oceniać świadczone usługi oraz podnosić ich jakość.

Jak możemy pomóc


Harmonizacja nieruchomości komercyjnych oraz celów przedsiębiorstwa

Opracowujemy plany przekształceń, które pomagają zharmonizować nieruchomości różnych kategorii oraz cele przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania, działalności operacyjnej, finansów i przestrzegania przepisów. Dział zarządzania relacjami z klientami świadczy usługi wysokiej jakości, oferując spójne i kreatywne rozwiązania.

Opracowanie strategii

Dzięki pełnej wiedzy na temat celów klienta jego opiekun opracowuje strategie uwzględniające okazje biznesowe na rynkach nieruchomości. Ponadto oferuje zintegrowaną obsługę oraz gwarantuje realizację usług na najwyższym poziomie, a co za tym idzie – zadowolenie klienta.

Zarządzanie

Odpowiednio opracowane programy zarządzania umożliwiają uwzględnienie priorytetów firmy w planach dotyczących nieruchomości. Pozwalają także na reorganizację celów organizacyjnych, operacyjnych, finansowych oraz w zakresie przestrzegania przepisów.

Zalety naszego podejścia


Kompleksowa obsługa

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie rozwiązań dla inwestorów i najemców korporacyjnych, a także wiedzę i doświadczenie pracowników z działów najmu, rynków kapitałowych, wyceny i doradztwa oraz badań firmy Cushman & Wakefield. Dzięki temu nasi klienci są najlepiej zorientowanymi najemcami i inwestorami na rynku. Nasi entuzjastyczni i zaangażowani pracownicy z działu zarządzania relacjami z klientami wspólnie z Państwem opracują strategię najbardziej odpowiednią do Państwa potrzeb.

Globalny zasięg

Doświadczeni opiekunowie klienta uwzględniają w planach działania specyfikę klienta, co pozwala świadczyć usługi dotyczące nieruchomości na niezmiennie wysokim poziomie w każdym miejscu na świecie.

Doświadczenie i zasoby


Dział zarządzania relacjami z klientami firmy Cushman & Wakefield stosuje sprawdzone metody w całej gamie świadczonych usług w celu zwiększenia zysków klienta, lepszego zarządzania ryzykiem, poprawy efektywności pracy zespołu oraz ułatwienia integracji z zastosowaniem najnowszych technologii. Inwestorzy otrzymują najpełniejsze i najbardziej aktualne informacje. W naszej sieci 253 biur w 60 krajach świata zatrudniamy doświadczonych pracowników, którzy dzięki znajomości lokalnych rynków potrafią sprostać Państwa wyzwaniom w każdej lokalizacji.